Nasze zadania:

* Prowadzenie badań inter- i transdyscyplinarnych oraz zajęć dydaktycznych umożliwiających doktorantom i studentom kształcenie się w dziedzinie inter- i transdyscyplinarnych zagadnień i metod badawczych.
*  Wypracowywanie programów badawczych powiązanych z dydaktyką oraz metod i form uprawiania nauki,  wspomagających  studentów,  doktorantów i młodych badaczy w przekraczaniu dotychczasowych granic poznania we współpracy przedstawicieli różnych dyscyplin nauki.
© Copyright EDUCON 2022. Design & Development by JOOMSHAPER and PPG UAM 2017 (TP)

Search