Wykład, semestr zimowy, 30 godzin, 3 punkty ECTS

Termin i miejsce: poniedziałek, godz. 12.00-13.30, Collegium Chemicum, ul. Grunwaldzka 6, sala 101

Kod: 31-WY17Z08

Posthumanizm i transhumanizm to dwie współczesne tendencje myślowe, które są reakcjami na zmiany zachodzące we współczesnym świecie. Nurty te wydają się przeciwstawne, jednak odpowiadają w odmienny sposób na to samo pytanie: jak może istnieć kultura po upadku idei humanizmu. Posthumanizm odpowiada, że powinna wykorzystać to jako szansę na to, aby naprawić wszelkie błędy humanizmu, to znaczy uwzględnić wszystkie te stworzenia oraz byty, które były pomijane oraz nie okazywano im należytego szacunku. Koncentruje się przez to na problemach zwierząt, ekologii, przemyślenia humanizmu na nowo zmienionej wersji. Transhumanizm skupia się głównie na technologii, dostrzegając w niej potencjał wykraczający poza możliwości człowieka. Skupia się on na perspektywach, które już wprowadza technologia albo tych, które dopiero będą mogły być zrealizowane jak mind uploading, nieśmiertelność, osobliwość. Oba ruchy nie są jednolite, można bowiem znaleźć szereg idei, które je różni wewnętrznie, ale także takich, które zbliżają je ze sobą. Przedmiotem wykładu będzie uogólnienie tych tendencji wskazujące, że są one próbą przepracowania humanizmu, krytycznie odnosząc się do jego dziedzictwa. Postawione zostanie również pytanie, czym jest posthumanizm i transhumanizm: światopoglądem, filozofią, tendencją kulturową, praktyką.