Wykład z elementami konwersatorium, semestr zimowy, 30 godzin, 4 punkty ECTS [moduł]

Termin i miejsce: wtorek, godz. 15.00-16.30, ul. Międzychodzka 5, sala 004

Kod: 31-WK17Z07

Uwaga: 30 stycznia br. zajęcia odwołane!

Zajęcia wpisują się we współczesny dyskurs obecny na gruncie szeroko rozumianej humanistyki w ramach realizowania zagadnień związanych z posthumanizmem. Redefiniowanie pozycji człowieka wobec świata ożywionego, skutkuje coraz głębszą refleksją na temat roli i miejsca gatunku: homo sapiens. Studia animalistyczne, skoncentrowane są na takiej refleksji wokół relacji człowiek- osoby nie ludzkie, które redefiniują "uświęcone" role przypisywane społecznie i kulturowo różnym gatunkom. Celem zajęć jest z jednej strony zapoznanie studentów z usystematyzowaną wiedzą na temat współcześnie pojawiających się percepcji relacji ludzi i osób nieludzkich. Z drugiej strony interaktywna forma zajęć zapewnia możliwość kwestionowania tej wiedzy, polemizowania z nią i reflektowania nad nią, co będzie skutkować pogłębionym namysłem nad tym, jak współcześnie funkcjonuje nasz gatunek.

Zajęcia wpisują się w najnowsze trendy nauki, budowania podejść trans dyscyplinarnych – a więc takich, które obejmują wiedzę z wielu pól i dzięki temu tworzą nowe jakości. Uczestnicy zajęć mają możliwość uczestniczenia w całym module tematycznym, oferowanym przez Pracownię Pytań Granicznych.

Efektem zajęć ma być pogłębienie empatii w stosunku do zwierząt oraz świadomości na temat tego, jak człowiek poprzez kulturowe narzędzia nadaje znaczenia, role i funkcje innym gatunkom.

Forma zajęć obejmuje 60-godzin zajęć, złożonych z części teoretycznych, quasi-seminaryjnych z ekspertami i praktykami oraz konwersatoryjnych. Wszelkie materiały: literatura, filmy, materiały wizualne są udostępniane przez prowadzącą zajęcia. Zaliczenie na podstawie: realizacji praktycznego projektu zaangażowanego, a także studiowanie literatury, aktywne prezentacje i dyskusje w czasie zajęć.

Proponowane tematy: Studia animalistyczne jako odzwierciedlenie przemian społecznych. Społeczne konstruowanie rzeczywistości ludzkiej (?). Wykorzystywanie zwierząt: dzikie i udomowione. Wystawy, przedstawienia i sztuka. Konsumowanie zwierząt I wegetarianizm. Polowanie. Zwierzę domowe. Zwierzęta i nauka. Animal assisted activities. Praca ze zwierzętami. Przemoc wobec zwierząt. Zwierzęta i ludzie: wizerunki i tożsamości. Zwierzęta w religii. Zwierzęta w literaturze i filmie: analiza przypadków. Etologia. Moralny status zwierząt i obrona ich praw.