Wykład, semestr zimowy, 30 godzin, 3 punkty ECTS

Termin i miejsce: środa, godz. 15.15-16.45, Collegium Chemicum, ul. Grunwaldzka 6, sala 101

Kod: 31-WY17Z03

Wykłady obejmą problematykę nauki w dziejach kultury europejskiej. Przyjęto kulturoznawczą perspektywę interpretacji dziejów nauki. Tytułowa problematyka będzie rozpatrywana w kontekście uwarunkowania procesów pozyskiwania wiedzy naukowej z perspektywy obowiązujących w kolejnych epokach historycznych „wizji świata i człowieka” i standardów racjonalności. Podjęty zostanie problem społecznej roli nauki w kolejnych epokach historycznych, w tym także kontrowersyjnych lub negatywnych konsekwencji poznania naukowego. Ważnym elementem zajęć będzie ukazanie przełomów w nauce związanych z przemianami, jakim ulegała kultura europejska. Kolejny blok zagadnień dotyczyć będzie procesów inspiracji i recepcji europejskiej myśli naukowej. Dokonana zostanie także analiza współczesnego statusu i roli historii nauki. Zaprezentowane zostaną także cechy historiografii nauki oraz jej obecny status w Polsce i na świecie. Zaliczenie następuje na podstawie obecności oraz recenzji wybranej przez studenta pozycji literatury z zakresu historii nauki.

Zajęcia w dniach 18 października i 25 października nie odbędą się. Zostaną zrealizowane w innym, uzgodnionym terminie.