Seria wykładów interdyscyplinarnych, semestr zimowy, 30 godzin, 3 punkty ECTS

Termin i miejsce: czwartek, godz. 18.45-20.15, Collegium Maius, Sala Śniadeckich. 

Uwaga: pierwszy wykład 12 października

Kod: 31-SW17Z01

Celem cyklu będzie interdyscyplinarna analiza faszyzmu jako zjawiska, które obejmuje nie tylko kwestie politycznej organizacji społeczeństwa, ale także sposób rozumienia więzi społecznej, ludzkiej podmiotowości i określony model kultury. W trakcie zajęć przeanalizujemy historyczne przykłady ruchów i organizacji faszystowskich a następnie zastanowimy się nad powodami, dla których kluczowe dla nich idee odradzają się i zyskują na popularności we współczesnej Europie. Interesować nas będą zarówno interpretacje skupiające się na uwarunkowaniach ekonomicznych oraz polityczno-instytucjonalnych, jak i podejścia psychoanalityczne, kulturoznawcze czy filozoficzne. Analizę współczesnych przejawów faszyzmu postaramy się powiązać z kwestią procesów globalizacyjnych i wytwarzanych przez nie strukturalnych nierówności, destabilizacją tożsamości, zmianami demograficznymi oraz przekształceniami w sferze relacji płci i struktur rodziny.

NAGRANIA WYKŁADÓW

PROGRAM WYKŁADÓW:

12 października - prof. Maria Zmierczak (WPiA UAM)

Faszyzm czy faszyzmy? O problemach związanych z definiowaniem i objaśnianiem  faszyzmu.

19 października - dr hab. Lech Nijakowski (IS UW)

Narodowosocjalistyczna moralność ludobójców

26 października - dr Wiktor Marzec (Praktyka Teoretyczna)

Od demokratycznych radykałów do zdyscyplinowanych faszystów. Geneza polskiego nacjonalizmu i jego powidoki

9 listopada - prof. Krystyna Skarżyńska (SWPS, IP PAN)

Jak rozpoznać autorytarną władzę i kto ją dzisiaj popiera?

16 listopada - dr Daniel Płatek

Struktura i działania skrajnej prawicy w Polsce

23 listopada - dr Grzegorz Piotrowski (Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk)

"No Pasaran!" Anatomia i etiologia antyfaszyzmu

30 listopada - mgr Jan Borowicz (Instytut Kultury Polskiej UW)

Lęki i seksualność faszyzmu. Filmografia Trzeciej Rzeszy

7 grudnia - dr Aleksandra Kmak-Pamirska (Niemiecki Instytut Historyczny, Warszawa)

Religia w czasach narodowosocjalistycznych. Postawy – Działania – Fakty 

14 grudnia - dr hab. Andrzej W. Nowak (IF UAM)

Faszyzm, internet i współczesne wojny kulturowe

Wykład ODWOŁANY. Przepraszamy!

4 stycznia - dr Mariusz Marszewski

Islam a faszyzm. Czy istniał "islamofaszyzm"?

11 stycznia - Przemysław Wielgosz (Le Monde Diplomatique. Edycja polska)

Wytępić całe to bydło. Kolonializm, kapitalizm, kontrrewolucja i korzenie przemocy nazistowskiej

18 stycznia - dr Marcin Starnawski (DSW, Wrocław)

Narodowy komunizm w polskim roku 1968. Wokół pamięci i interpretacji wydarzeń marcowych

25 stycznia - prof. Anna Wolff-Powęska (CBH PAN, Berlin)

Faszyzm - nazizm - komunizm. Spory wokół związków przyczynowo-skutkowych i problemu odpowiedzialności za winę
Seria wykładów interdyscyplinarnych, semestr zimowy, 30 godzin, 3 punkty ECTS

Termin i miejsce: wtorek, godz. 18.45-20.15, Collegium Maius, Sala Śniadeckich. 

Kod: 31-SW17Z02

Seria wykładów interdyscyplinarnych, w której proponujemy przyjrzenie się dzisiejszej sytuacji i kondycji kulturowej, społecznej, ekonomicznej i politycznej ludzi młodych. O naświetlenie najważniejszych aspektów tej sytuacji będziemy prosili antropologów i demografów, socjologów, przedstawicieli nauk edukacyjnych, kulturoznawców, antropologów kulturowych i medio-znawców, psychologów społecznych, ekonomistów, a także filozofów, literaturoznawców, historyków oraz przedstawicieli nauk medycznych: Celem jest diagnostyczne uświadomienie sobie „stanu pokolenia” w kontekście toczących się obecnie zmian cywilizacyjnych i politycznych.

Proponowane orientacyjne tematy: Demograficzny obraz świata, Europy, Polski – pytanie o zastępowalność pokoleń. Zmiana kulturowa – zmiana polityczna. Kultury i subkultury. Rewolty młodych – porównanie (rok 1968 i współczesność). Sytuacja kulturowa ludzi młodych. Zaangażowanie polityczne i odmowa zaangażowania politycznego ludzi młodych. Sytuacja zawodowa – prawo do pracy – prawo pracy – prekariat. Sytuacja mieszkaniowa: kto podejmuje decyzje? Bunt – zaangażowanie – podporządkowanie – obojętność? Polityczne wybory ludzi młodych. Udział w tzw. anty-ruchach społecznych. Polityka edukacyjna i szanse kształcenia. Kształcenie alternatywne: internet, nowe media, społeczności (gry) itp. Agresja i wojna w percepcji i w działaniach ludzi młodych. Młodzi i terroryzm.

Najbliższe wykłady:

10 października 2017 - "Ludzie młodzi? Dlaczego?" - prof. Tomasz Polak (Pracownia Pytań Granicznych UAM)

17 października 2017 - "Kultura agresji. O zachowaniach młodego pokolenia w wieloosobowych grach komputerowych"dr Rafał Ilnicki (Instytut Kulturoznawstwa i Pracownia Pytań Granicznych UAM)

24 października 2017 - "Youtube jako źródło nowych form kształceniadr Rafał Ilnicki (Instytut Kulturoznawstwa i Pracownia Pytań Granicznych UAM)

31 października 2017 - przerwa w wykładach

7 listopada 2017 - ""Kontrrewolucja młodych"? Edukacja szkolna jako istotne źródło konserwatyzmu młodych ludzi w Polsce" prof. Eva Zamojska (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM)

14 listopada 2017 - "Twórcze orientacje życiowe ludzi młodych" - prof. Agata Cudowska (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii)

21 listopada 2017 - "No Future. Czy realniejsze niż kiedyś?"dr Agnieszka Żok (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra Nauk Społecznych)

28 listopada 2017 - "Obraz ludzi młodych w socjologiczno-diagnostycznych serialach Davida Simona" - dr Beata Anna Polak (Pracownia Pytań Granicznych UAM)

5 grudnia 2017 - "Mlodzież i fantastyka"  - prof. Antoni Smuszkiewicz (Instytut Filologii Polskiej UAM)

12 grudnia 2017 - "Kontynent, który zatonął. Młodzież starożytna" - dr Rafał Nakonieczny (Pracownia Pytań Granicznych UAM)

19 grudnia 2017 - przerwa w wykładach

9 stycznia 2018 - dr hab. Hanna Mamzer, prof. UAM (Pracownia Pytań Granicznych i Instytut Socjologii UAM)

16 stycznia 2018 - "Ludzie młodzi i wojna. Doświadczenia z Kurdystanu" - Marta Senk (Pracownia Pytań Granicznych)

23 stycznia 2018 - dr Dominik Butler i dr hab. Piotr Michoń (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

30 stycznia 2018 - "Perspektywy rynku pracy w Polsce na tle Europy ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży" - profKrzysztof Hajder (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM)