Zespoły Pracowni Pytań Granicznych UAM

Zespół ds. Studiów Inter i Transdyscyplinarnych

prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (Wydział Nauk Społecznych UAM, Instytut Socjologii; Pracownia Pytań Granicznych UAM) - kierowniczka zespołu
dr Rafał Ilnicki (Wydział Nauk Społecznych UAM, Instytut Kulturoznawstwa; Pracownia Pytań Granicznych UAM)
mgr Ewa Myszkowska (Wydział Nauk Społecznych UAM, Instytut Socjologii; Pracownia Pytań Granicznych UAM)
dr Rafał Nakonieczny (Pracownia Pytań Granicznych UAM)
prof. dr hab. Tomasz Polak (Pracownia Pytań Granicznych UAM)
dr Agnieszka Żok (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra Nauk społecznych; Pracownia Pytań Granicznych UAM)
prof. UAM dr hab. Arkadiusz Żychliński (Wydział Neofilologii UAM, Instytut Filologii Germańskiej; Pracownia Pytań Granicznych UAM)

Zespół ds. Historycznych i Społecznych Problemów Nauki

prof. UAM dr hab. Jaromir Jeszke (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM, Pracownia Pytań Granicznych UAM) - kierownik Zespołu
dr Artur Bajerski (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM; Pracownia Pytań Granicznych UAM)
dr hab. Monika Bobako (Pracownia Pytań Granicznych UAM)
prof. UAM dr hab. Andrzej W. Nowak (Wydział Nauk Społecznych UAM, Instytut Filozofii; Pracownia Pytań Granicznych UAM)
dr Katarzyna Pękacka-Falkowska (Uniwersytet Medyczny Poznań; Pracownia Pytań Granicznych UAM)
dr Beata Anna Polak (Pracownia Pytań Granicznych UAM)
prof. Janusz Skoczylas (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM; Pracownia Pytań Granicznych UAM)
prof. UAM dr hab. Wiktor Werner (Wydział Historyczny UAM; Pracownia Pytań Granicznych UAM)

Podzespół ds. Systemowych Uwarunkowań Języka i Komunikacji Społecznej

dr Marta Frątczak – Wydział Anglistyki UAM
dr Rafał Ilnicki – Instytut Kulturoznawstwa i Pracownia Pytań Granicznych UAM
dr Joanna Jarząb-Napierała – Wydział Anglistyki UAM
prof. Jaromir Jeszke – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny i Pracownia Pytań Granicznych UAM - opiekun Podzespołu
prf. Hanna Mamzer – Instytut Socjologii i Pracownia Pytań Granicznych UAM
dr Beata Anna Polak – Pracownia Pytań Granicznych UAM - organizacja pracy podzespołu
prof. Tomasz Polak – Pracownia Pytań Granicznych UAM
mgr Sebastian Surendra – Instytut Filologii Polskiej UAM
© Copyright EDUCON 2019. Design & Development by JOOMSHAPER and PPG UAM 2017 (TP)

Search