Rada Pracowni Pytań Granicznych UAM

Przewodniczący: Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, Wydział Nauk Społecznych UAM, Instytut Psychologii

Członkowie:
Prof. dr hab. Leon Drobnik, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Dr hab. Jaromir Jeszke, prof. UAM, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu
Prof. dr hab. Leszek Koczanowicz, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wrocław
Prof. dr hab. Ewa Łętowska, Instytut Nauk Prawnych PAN
Dr hab. Hanna Mamzer, prof. UAM, Wydział Nauk Społecznych UAM, Instytut Psychologii
Prof. dr hab. Zbyszko Melosik, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
Dr hab. Marcin Molski, prof. UAM, Wydział Chemii UAM
Prof. dr hab. Roman Murawski, Wydział Matematyki i Informatyki UAM
Prof. dr hab. Monika Płatek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa
Prof. dr hab. Tomasz Polak, Pracownia Pytań Granicznych UAM
Prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
Prof. dr hab. Antoni Szczuciński, Wydział Nauk Społecznych UAM, Instytut Filozofii
Dr hab. Arkadiusz Żychliński, prof. UAM, Wydział Neofilologii UAM, Instytut Filologii Germańskiej
© Copyright EDUCON 2019. Design & Development by JOOMSHAPER and PPG UAM 2017 (TP)

Search