Pracownia Pytań Granicznych - ludzie

Pracownicy

tp3c.jpg

prof. Tomasz Polak

kierownik
mail: tomaszpolak.w@gmail.com
dyżur: środa, godz 11.30-12.30
bp4b.jpg

dr Beata Anna Polak

specjalista
mail: beataannapolak@gmail.com
dyżur: środa, godz 11.30-12.30

Inter- i transdyscyplinarna grupa badawcza


prof. UAM dr hab. Monika Bobako (Pracownia Pytań Granicznych UAM),

dr Rafał Ilnicki (Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM),

prof. UAM dr hab. Jaromir Jeszke (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM),

prof. dr hab. Zbigniew Krejpcio,  (Zakład Higieny i Toksykologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy Poznań)

prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (Wydział Socjologii UAM),

prof. UAM dr hab. Andrzej W. Nowak (Wydział Filozofii UAM),

dr Rafał Nakonieczny (Pracownia Pytań Granicznych UAM),

dr Katarzyna Pękacka-Falkowska (Uniwersytet Medyczny Poznań),

dr Beata Anna Polak (Pracownia Pytań Granicznych UAM),

prof. dr hab. Tomasz Polak (Pracownia Pytań Granicznych UAM),

prof. dr hab. Janusz Skoczylas (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, Instytut Geologii),

prof. UAM dr hab. Wiktor Werner (Wydział Historyczny UAM),

dr Agnieszka Żok (Katedra Nauk Społecznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu),

prof. UAM dr hab. Arkadiusz Żychliński (Wydział Neofilologii UAM, Instytut Filologii Germańskiej).

Rada programowa


prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski - prodziekan ds. studenckich, przewodniczący

prof. dr hab. Tomasz Polak - kierownik Pracowni

prof. UAM dr hab. Monika Bobako

prof. UAM dr hab. Dorota Leszczyńska-Jasion

dr Monika Zielona-Jenek


© Copyright EDUCON 2022. Design & Development by JOOMSHAPER and PPG UAM 2017 (TP)

Search