Historia Pracowni Pytań Granicznych

  • Ideę Pracowni Pytań Granicznych sformułowali wiosną roku 2006 Beata Anna Pokorska (obecnie dr Beata Anna Polak) i prof. Tomasz Węcławski (obecnie prof. Tomasz Polak). Jej sednem było stworzenie w strukturze Uniwersytetu miejsca dialogu przekraczającego granice poszczególnych dyscyplin i obszarów nauki, a zarazem badań i dydaktyki dotyczących problemów, które ujawniają się w obszarach granicznych nauk, a także nauki i sztuki oraz nauki i polityki / życia społecznego.
  • Ideeę te podjął ówczesny Rektor UAM, prof. Stanisław Lorenc, wraz z grupą zaproszonych przez niego zainteresowanych osób ze społeczności uniwersyteckiej. Byli to: prof. Jerzy Brzeziński, prof. Hubert Orłowski, prof. Kazimierz Przyszczypkowski, prof. Antoni Szczuciński, dr Łukasz Musiał, dr Arkadiusz Żychliński - oraz projektodawcy: Beata Anna Pokorska i prof. Tomasz Polak.
  • We wrześniu roku 2006 Rektor postanowił przedstawić wniosek o powołanie Pracowni Pytań Granicznych Senatowi UAM. Wniosek ten został przyjęty na posiedzeniu Senatu 23 października 2006. Rektor, prof. Stanisław Lorenc, powołał do istnienia Pracownię z dniem 1 listopada 2006 r.
----------------------------------------------------
  • W czerwcu 2017 Pracownia została zarządzeniem Rektora, prof. Andrzeja Lesickiego, przekształcona w Ośrodek Uniwersytecki "Pracownia Pytań Granicznych" z nowym regulaminem. Od 1 paźdzernika 2017 do 30 września 2019 Pracownia działała w formule organizacyjnej ośrodka uniwersyteckiego.
----------------------------------------------------
  • W związku z przekształceniami struktury Uniwersytetu na podstawie tzw. ustawy 2.0 o szkolnictwie wyższym od roku akademickiego 2019/2020 Pracownia działa jako jednostka nowo powstałego Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM, zachowując swoje specyficzne zadania inter- i transdyscyplinarne w dziedzinie badań i ogólnouniwersyteckiej dydaktyki.
© Copyright EDUCON 2022. Design & Development by JOOMSHAPER and PPG UAM 2017 (TP)

Search