Systemowe uwarunkowania języka i komunikacji społecznej

Sednem projektu jest badanie rekursywnych uwarunkowań systemowych warynkujących decyzje językowe i komunikacyjne.
W ramach przygotowania projektu dotąd odbyły się dwie konferencj: 1’ Estetyka demokracji (Poznań, 26-28 listopada 2015), 2’ Systemowe uwarunkowania języka i komunikacji społecznej (Warszawa, 20.października 2017).
Owocem obu konferencji jest:
a. decyzja o przygotowaniu wniosku grantowego dotyczącego tej tematyki, po dopracowaniu go podczas trzeciej konferencji, planowanej na maj-czerwiec 2018 w Poznaniu;
b. uformowanie się związanego z Pracownią zespołu osób zainteresowanych pracą w ramach tego projektu.
Na maj 2018 planowana jest w Poznaniu we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych SGGW trzecia konferencja pt. "Strategie komunikacyjne projektów politycznych i społecznych. Studium przypadków."
Proponujemy przyjrzenie się wybranym historycznym i współczesnym projektom społecznym i politycznym (polskim, europejskim, amerykańskim, izraelskim, dalekowschodnim itp.) pod kątem wybieranych przez nie i konstruowanych strategii komunikacyjnych i językowych. W szczególności chodzi o przeanalizowanie przykładów ram językowych, słowników, estetyk i symbolik.
Referat wprowadzający będzie dotyczył metodologicznych ram takich analiz. Proponujemy zamówienie go / przygotowanie do końca marca i przesłanie zainteresowanym referentom / uczestnikom konferencji jako swego rodzaju narzędzia.

Skład Podzespołu:

dr Marta Frątczak – Wydział Anglistyki UAM
dr Rafał Ilnicki – Instytut Kulturoznawstwa i Pracownia Pytań Granicznych UAM
dr Joanna Jarząb-Napierała – Wydział Anglistyki UAM
prof. Jaromir Jeszke – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny i Pracownia Pytań Granicznych UAM
prof. Hanna Mamzer – Instytut Socjologii i Pracownia Pytań Granicznych UAM
dr Beata Anna Polak – Pracownia Pytań Granicznych UAM
prof. Tomasz Polak – Pracownia Pytań Granicznych UAM
mgr Sebastian Surendra – Instytut Filologii Polskiej UAM

© Copyright EDUCON 2018. Design & Development by JOOMSHAPER and PPG UAM 2017 (TP)

Search