Losy religii

Religia: historia i teraźniejszość

Dyskusje wokół Jezusa i początków chrześcijaństwa 
Uniwersum wczesnych chrześcijan (cykl wykładowy, 2007/2008, projekt: prof. Tomasz Polak)
Ciemna strona Kościoła (rozmowa Adama Szostkiewicza z Tomaszem Polakiem - "Polityka" nr 20 (2756), 15 maja 2010)
Deus oblitus - w krainie zapomnianych bogów, cz. I i II (konwersatorium, 2013/2014, dr Rafał Nakonieczny)
Religia i władza (konwersatorium, 2013/2014, prowadząca: dr Monika Bobako)
Religia w czasach popkultury, technonauki i globalnego kapitalizmu" (cykl wykładowy, 2014/2015, projekt i koordynacja: dr Monika Bobako) 
Theologies of Emancipation. Religious discourses of feminist, queer, anti-colonial and anti-capitalist struggles (konwersatorium, 2014/2015, dr Monika Bobako)
Homo religiosus - kontekst anatolijski (wykład, 2012/2013, dr Rafał Nakonieczny)
Homo religiosus wymarłych światów (wykład, 2012/2013, dr Rafał Nakonieczny)
Teologie emancypacyjne (cykl wykładowy, semestr zimowy 2010/2011, projekt i koordynacja: dr Monika Bobako)
Teologie emancypacyjne numer tematyczny czasopisma Praktyka Teoretyczna 2(8)/2013

Religia i nauka

Kościół a nauka: historyczne i współczesne spory o wizja świata i człowieka (wykład, prof. Jaromir Jeszke, 2014/2015)
Religia/nauka: debaty i fronty (cykl wykładowy, 2009/2010, projekt i koordynacja: dr Marek Woszczek)

Religia - gender - feminizm

Kapłanka, prorokini, wyznawczyni - kobieta w świecie religii - cz. I i II (konwersatorium, 2014/2015, dr Rafał Nakonieczny)
Feminizm a religia (konwersatorium, 2013/2014, dr Monika Bobako)
Kobiece oblicza religii, cz. I i II (konwersatorium, 2013/2014, dr Rafał Nakonieczny )
Feminizm islamski (konwersatorium, 2012/2013, dr Monika Bobako)
Zwrot postsekularny a feminizm (konwersatorium, 2011/2012, dr Monika Bobako)

Teologia queer

TEOLOGIA QUEER - WYKŁADY I TEKSTY

Islam - islamofobia/islamofilia

Kwestia muzułmańska w Europie. Islam i polityczna ekonomia strachu Nowe! (cykl wykładowy, 2015/2016, projekt i koordynacja: dr Monika Bobako) 
Filozofie polityczne islamu (konwersatorium, 2015/2016, prowadząca: dr Monika Bobako)
Islamofobia/Islamofilia (wykład + konwersatorium, 2011/2012, 2012/2013, prowadząca: dr Monika Bobako)
Feminizm islamski (konwersatorium, 2012/2013, prowadząca: dr Monika Bobako)

Współczesna humanistyka wobec problemu islamofobii w Europie Projekt badawczy, grant NCN nr 2011/03/B/HS1/01693 
Kierownik: dr Monika Bobako

 

 

 
 
© Copyright EDUCON 2022. Design & Development by JOOMSHAPER and PPG UAM 2017 (TP)

Search