„tà politiká” - „rzeczy polityczne”

„Nie oddalajcie się od polityki. Uczestniczcie w niej na wszystkie możliwe sposoby, wnoście w nią najbardziej młode siły i idee. Przyczyniajcie się do jej odnowy, do ulepszenia jej kulturalnie i moralnie. Przed wielu laty przeczytałem i nigdy nie zapomniałem słów listu, który młody dziewiętnastoletni członek ruchu oporu, skazany na śmierć, napisał do matki: 'kazano nam wierzyć, że polityka jest brudna, albo, że jest zadaniem dla specjalistów, tymczasem to my sami jesteśmy sprawą publiczną'. Tamte słowa są nadal aktualne: nie można się zamknąć we własnym horyzoncie osobistym i prywatnym; tylko z polityki mogą przyjść zasadnicze wybory, których potrzebuje zbiorowość.” (Giorgio Napolitano, prezydent Republiki Włoskiej w przemówieniu noworocznym 31 grudnia 2006) 

Formułując ideę Pracowni pytań Granicznych napisaliśmy, że jej istotne zadanie w obszarze społecznej jakości dyskursu polega na tym, by tworzyć platformę pytań, rozmowy, wykładów i dyskusji dotyczących podstawowych kwestii obrazu świata (i naszego własnego w nim miejsca) dla ludzi, którzy nie mają i nie mają mieć jednego wspólnego światopoglądu. Oznacza to zgodę na współobecność w takim miejscu (za sprawą uczestników debaty toczącej się w „Pracowni”) reprezentacji światopoglądów / obrazów świata wzajemnie niekompatybilnych oraz związanych z nimi trudnych do scalenia języków i dyskursów. Oznacza zatem także współobecność poglądów i postaw we wzajemnej ocenie „ryzykownych”. Dotyczy to zarówno poglądów i postaw badawczych / poznawczych, jak też samookreśleń światopoglądowych i związanych z nimi tożsamości społecznych.
Stąd myśl, by Pracownia stwarzała także przestrzeń dla „tà politiká” - „rzeczy politycznych” - nie w sensie bieżącej polityki, która toczy się w innych miejscach, ale w sensie goszczenia w tworzonej przez nas przestrzeni rozmowy osób i spraw, które powinny zabrzmieć w przestrzeni publicznej i być w niej powszechnie dostępne, a nie zawsze mają gdzie to uczynić.

Neofaszyzm - legitymizacja publiczna (Beata i Tomasz Polakowie)

Wykład interdyscyplinarny „Polityczność”

Konwersatorium „Polityczność”

Konwersatorium „Polityczne uwarunkowania systemów edukacyjnych i możliwość ich zmiany”

Inwentura demokracji - inicjatywa studentów czeskich

Ciemna strona Kościoła (rozmowa Adama Szostkiewicza z Tomaszem Polakiem - „Polityka” nr 20 (2756), 15 maja 2010)

© Copyright EDUCON 2021. Design & Development by JOOMSHAPER and PPG UAM 2017 (TP)

Search