Wykład, poniedziałek, godz. 15.00-16.30, Kolegium Heliodora Święcickiego, Grunwaldzka 6, sala 046


Cele zajęć:

– przekazanie podstawowej wiedzy merytorycznej dotyczącej biografii wybranych postaci oraz zjawisk, istotnych dla historii społeczno-politycznej i kultury Europy Wschodniej;

– ukazanie trudnych często wyborów i dramatów jednostek wplątanych w określony kontekst historyczny;

– prezentacja dziejów regionu, wspólnych bądź specyficznych cech, zjawisk oraz konsekwencji dla mentalności jednostek i społeczeństw

– przypomnienie obecności w życiu społecznym i wkładu w dziedzictwo kulturowe wybitnych często postaci, ważnych dla historii politycznej i kultury państw i narodów Europy Wschodniej;

– poszanowanie szeroko rozumianej inności, oryginalności oraz inspirowanie ducha tolerancji.


Literatura:

 • T. Nastulczyk i P. Oczko, Homoseksualność staropolska. Przyczynek do badań, Kraków 2012
 • S. Karlinsky, Russian Gay Literature and Culture, [in:] Hidden History: Reclaiming the Gay and Lesbian Past, pod red. M. Duberman, M. Vicinius, G. Chauncey, New York 1989
 • A. Poznansky, Tchaikovsky: The Quest for the Inner Man, New York 1991
 • A. Kurimay , Queer Budapest 1873–1961, Chicago-London 2020
 • A. Wolnicka, Królowie-homoseksualiści. Monarchowie pod ostrzem krytyki, Tytus, 24.10.2018, strona: https://tytus.edu.pl/2018/10/24/krolowie-homoseksualisci-monarchowie-pod-ostrzem-krytyki/
 • S. Roseneil & M. Stoilova, Heteronormativity, Intimate, Citizenship and the Regulation of Same Sex Sexualities in Bulgaria [w:] Central and Eastern European perspectives, red. J. Mizielińska, New York 2011
 • I. Lipša, Communication of Non-Normative Sexuality in Inter-War Latvia (1920s and 1930s), [in:] Vērdiņš K., Ozoliņš J. (ed), Queer Stories of Europe, Newcastle upon Tyne 2016
 • D. Healey, Homosexual Desire in Revolutionary Russia, Chicago 2001
 • D. Healey, Russian Homphobia at Stalin to Sochi, 2018
 • M. Kuzmin, Skrzydła, tłum. R. Papieski, Warszawa 2020
 • Sobolewski, Człowiek Miron Bialoszewski, Kraków 2012
 • I. Kinzler, Maria Konopnicka. Rozwydrzona bezbożnica, Warszawa 2014
 • R. Romaniuk, Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza, t.1-2, Warszawa 2012, 2017
 • T. Kaliściak, Katastrofy odmieńców, Katowice 2011
 • A. Synoradzka-Demarde, Jerzy Andrzejewski. Przyczynek do biografii prywatnej, Warszawa 2016
 • B. Warkocki, Pamiętnik afektów z okresu dojrzewania. Gombrowicz-quer-Sedgwick, Warszawa 2018
 • A. Arno, Kot. Opowieść o Konstantym Jeleńskim, Warszawa 2020;
 • Materiały przekazane przez prowadzącego.