Wykład z elementami konwersatorium, wtorek, godz. 17.00-18.30, Kolegium Heliodora Święcickiego, Grunwaldzka 6, sala 046

Wprowadzenie w historyczne i aktualne problemy zarządzania kryzysami Europy / europejskiej kultury politycznej i społecznej i – traktowanej jako potencjalnie wspólna. Spróbujemy także zidentyfikować powody, dla których idea europejskiej wspólnoty zdołała się dotąd obronić mimo kryzysów i klęsk.

 • Podejmę następujące zagadnienia:
 • Wprowadzenie w tematykę zajęć
 • Idea Europy. Co dalej?
 • Upadek Grecji? Upadek Rzymu? Upadek chrześcijaństwa?
 • Dwa wielkie europejskie kryzysy sekularyzacyjne
 • Europa Marcina Lutra i Karola V Habsburga i zalążki klęsk Europy nowożytnej.
 • Za jaką cenę? Sukces gospodarczy Europy nowożytnej, koncept bankowości i polityczno-gospodarcze odspołecznienie własności i związanych z nią decyzji.
 • Za jaką cenę? Cena sukcesu europejskiej nauki.
 • Europa wizjonerów i Europa dyktatorów.
 • Trzy wojny i koniec europejskich uniwersalizmów?
 • Europejski początek czy może też europejski koniec filozofii?
 • Europejskie „wędrówki ludów”.
 • Co się stało z Europą w roku 1968?
 • Europa „poważna” i Europa „lekkomyślna”. Czym są różnice w mentalnościach różnych części Europy?
 • Europa Arabów? Europa Turków?
 • Wybory złe. Wybory dobre. Ambiwalencja kluczowych decyzji „europejskich” i jej skutki.

Literatura:

A. Obowiązkowa:

 • Davis Norman, Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków 1998 (wskazane fragmenty).

B. Dodatkowa:

 • Eagleton Terry, Koniec teorii, Warszawa 2012.
 • Foucault Michel, Filozofia, Historia. Polityka, Wrocław 2000.
 • Giddens Anthony, Poza lewicą i prawicą, Poznań 2001.
 • Idee a urządzanie świata społecznego. Księga jubileuszowa dla Jerzego Szackiego, Warszawa 1999, red. Ewa Nowicka i Mirosław Chałubiński, Warszawa 1999.
 • Koczanowicz Leszek, Lęk nowoczesny. Eseje o demokracji i jej adwersarzach, Kraków 2011.
 • Koczanowicz Leszek, Między rozumieniem a porozumieniem. Eseje o demokracji niekonsensualnej, Warszawa 2015.
 • Koczanowicz Leszek, Polityka dialogu, Warszawa 2015.
 • Koczanowicz Leszek, Włodarczyk Rafał, Współczesna filozofia społeczna. Rozmowy i eseje o społeczeństwie obywatelskim i etyce demokracji, Sopot 2011.
 • Krockow Christian Graf von, Niemcy. Ostatnie sto lat, Warszawa 1997.
 • Krzemiński Ireneusz, Solidarność. Niespełniony projekt polskiej demokracji, Gdańsk 2013. (rozdz. Polska po Solidarności? Świadomość społeczna i postawy ludzi oraz Polskie sposoby ucieczki od wolności).
 • Macherey Pierre, Siła norm. Od Canguilhema do Foucaulta, Warszawa 2011.
 • Minner Brad, Zwięzła encyklopedia konserwatyzmu, Poznań 1999.
 • Mouffe Chantal, Carl Schmidt. Wyzwanie polityczności, Warszawa 2011.
 • Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury, red. Maria Cieśla- Korytowska, Kraków 1996.