Szeroko rozumiana myśl postkolonialna jest punktem odniesienia dla wielu przedsięwzięć intelektualnych podejmowanych w ramach Pracowni Pytań Granicznych UAM. W roku 2009/2010 realizowaliśmy projekt zatytułowany „Postkolonializm”, który obejmował: interdyscyplinarny cykl wykładowy "Postkolonializm jako dyskurs krytyczny w humanistyce" link, konwersatorium "Postkolonializm"link, współpracę przy projekcie artystycznym Joanny Rajkowskiej zatytułowanym "Minaret" link

Efektem projektu "Postkolonializm" i współpracy z Joanną Rajkowską oraz zespołem "Minaretu" jest numer tematyczny wydawnictwa "Nowa Krytyka. Czasopismo filozoficzne", nr 26/27, 2011 link Numer zawiera m.in. teksty powstałe na bazie wykładów wygłoszonych w cyklu "Postkolonializm jako dyskurs krytyczny w humanistyce" oraz materiały wizualne dokumentujące różne projekty artystyczne Joanny Rajkowskiej.


wydarzenia#

28-29 września 2012 dr Monika Bobako (PPG UAM) wzięła udział w konferencji "Entangled Legacies: Enlightenment, Colonialism and the Holocaust" zorganizowanej przez Frankfurt Research Centre for Postcolonial Studies, Goethe University Frankfurt. Wygłosiła referat pt "Islamophobia vs Anti-Semitism, Colonialism vs Holocaust: Contested Comparisons,Unexamined Links". Strona konferencji link program konferencji link

11 stycznia 2012 dr Marek Woszczek (IF UAM) wygłosił wykład "Rzeczywistość imperialna i upłciowiona przemoc w Nowym Testamencie". Wykład był częścią cyklu "Wojna i przemoc" (więcej informacji o cyklu link)

2 czerwca 2011 w ramach poznańskiego Klubu Dyskusyjnego „Recyklingu Idei” w Galerii Miejskiej „Arsenał” odbyło się spotkanie zatytułowane "Wokół islamofobii". W spotkaniu udział wzięli: dr Monika Bobako (Pracownia Pytań Granicznych UAM), Yosef Chadid (Dyrektor Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego w Poznaniu), dr Mariusz Marszewski (Instytut Wschodni UAM). Prowadzenie: Marianna Szczygielska. Więcej informacji o spotkaniu tu link

25-28 maja 2011 w Domu Pracy Twórczej UAM odbyło się seminarium zatytułowane "Zrozumieć rozwój i zacofanie" (organizacja PPG UAM). Wątki post/neo -kolonialne stanowiły stanowiły jeden z kuczowych obaszarów problemowych podejmowanych w dyskusjach. Syllabus i materiały seminaryjne dostępne tu link

10 grudnia 2010 we Wrocławiu odbyła się konferencja "Analizując islamofobię. Nowe formy dyskryminacji w społeczeństwach demokratycznych" linkorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski oraz Instytut Studiów nad Islamem (link do strony Instytutu), przy patronacie medialnym czasopisma As-Salam oraz Le Monde Diplomatique. W programie konferencji m.in. referat kuratorki Doroty Grobelnej poświęcony projektowi "Minaret". Nagrania filmowe niektórych wystąpień link

30 listopada 2010 dr Mariusz Marszewski (Instytut Wschodni UAM) wygłosił w ramach cyklu "Teologie emancypacyjne" wykład "Islam jako dyskurs emancypacyjny". Nagranie filmowe wykładu link. Więcej informacji o cyklu "Teologie emancypacyjne"link

23 listopada 2010 dr Stanisław Grodź SVD (Katedra Historii i Etnologii Religii KUL, Lublin) wygłosił wykład "Wyzwolenie i inkulturacja – zbieżne czy rozbieżne nurty afrykańskiej teologii?". Wykład był częścią cyklu "Teologie emancypacyjne". Więcej informacji o cyklu link

22 kwietnia 2010 odbyło się spotkanie z artystką Joanną Rajkowską zatytułowane "Rydwan jako wehikuł postkolonialny". Spotkanie było zorganizowane w ramach konwersatorium "Postkolonializm". Relacja ze spotkania link

22 kwietnia 2010 dwoje członków Pracowni dr Monika Bobako i dr Andrzej W. Nowak (IF UAM) wzięło udział w dyskusji panelowej „Postkolonialnie o Polsce – dyskurs (nie)możliwy?“. Dyskusja była częścią programu konferencji "Inni Europy. Postkolonializm jako perspektywa interpretacyjna" zorganizowanej przez Sferę Inicjatyw Interdyscyplinarnych IFPiK UAM.

17-18 grudnia 2009 członkowie Pracowni dr Monika Bobako, dr Andrzej W. Nowak (IF UAM) i mgr Mikołaj Ratajczak byli gośćmi Koła Naukowego Porównawczych Studiów Cywilizacji (Uniwersytet Jagielloński) i wzięło udział w dyskusji panelowej „Neokolonializm a wykluczenie“.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-4) was last changed on 02-paź-2012 20:01 by Monika Bobako