"Nie oddalajcie się od polityki. Uczestniczcie w niej na wszystkie możliwe sposoby, wnoście w nią najbardziej młode siły i idee. Przyczyniajcie się do jej odnowy, do ulepszenia jej kulturalnie i moralnie. Przed wielu laty przeczytałem i nigdy nie zapomniałem słów listu, który młody dziewiętnastoletni członek ruchu oporu, skazany na śmierć, napisał do matki: 'kazano nam wierzyć, że polityka jest brudna, albo, że jest zadaniem dla specjalistów, tymczasem to my sami jesteśmy sprawą publiczną'. Tamte słowa są nadal aktualne: nie można się zamknąć we własnym horyzoncie osobistym i prywatnym; tylko z polityki mogą przyjść zasadnicze wybory, których potrzebuje zbiorowość." (Giorgio Napolitano, prezydent Republiki Włoskiej w przemówieniu noworocznym 31 grudnia 2006)

Formułując ideę Pracowni pytań Granicznych napisaliśmy, że jej istotne zadanie w obszarze społecznej jakości dyskursu polega na tym, by tworzyć platformę pytań, rozmowy, wykładów i dyskusji dotyczących podstawowych kwestii obrazu świata (i naszego własnego w nim miejsca) dla ludzi, którzy nie mają i nie mają mieć jednego wspólnego światopoglądu. Oznacza to zgodę na współobecność w takim miejscu (za sprawą uczestników debaty toczącej się w "Pracowni") reprezentacji światopoglądów / obrazów świata wzajemnie niekompatybilnych oraz związanych z nimi trudnych do scalenia języków i dyskursów. Oznacza zatem także współobecność poglądów i postaw we wzajemnej ocenie "ryzykownych". Dotyczy to zarówno poglądów i postaw badawczych / poznawczych, jak też samookreśleń światopoglądowych i związanych z nimi tożsamości społecznych.
Stąd myśl, by Pracownia stwarzała także przestrzeń dla "tà politiká" - "rzeczy politycznych" - nie w sensie bieżącej polityki, która toczy się w innych miejscach, ale w sensie goszczenia w tworzonej przez nas przestrzeni rozmowy osób i spraw, które powinny zabrzmieć w przestrzeni publicznej i być w niej powszechnie dostępne, a nie zawsze mają gdzie to uczynić.

Neofaszyzm - legitymizacja publiczna (Beata i Tomasz Polakowie)

Nowe! #

Wykład interdyscyplinarny "Polityczność"#

Konwersatorium "Polityczność"#

Konwersatorium "Polityczne uwarunkowania systemów edukacyjnych i możliwość ich zmiany"#Inwentura demokracji - inicjatywa studentów czeskich
#

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-1) was last changed on 31-gru-2011 12:24 by UnknownAuthor