Dyskusje wokół Jezusa i początków chrześcijaństwa#

Introduction to New Testament History & Literature (Prof. Dale B. Martin/Yale University) Nowe! #

Zapis audio i wideo pełnego semestralnego cyklu wykładów kursowych na temat Nowego Testamentu i początków chrześcijaństwa, wygłoszonych na Yale University w 2009 r. przez wybitnego historyka wczesnego chrześcijaństwa, Prof. Dale'a B. Martina (Woolsey Professor of Religious Studies) - dla wszystkich zainteresowanych kursem podstawowym. Wykłady można także oglądać w serwisie YouTube. Dostępna jest także rozszerzona wersja książkowa kursu w formie zwartego podręcznika: Dale B. Martin, "Introduction to New Testament History and Literature", Yale UP: London 2012.

"This course provides a historical study of the origins of Christianity by analyzing the literature of the earliest Christian movements in historical context, concentrating on the New Testament. Although theological themes will occupy much of our attention, the course does not attempt a theological appropriation of the New Testament as scripture. Rather, the importance of the New Testament and other early Christian documents as ancient literature and as sources for historical study will be emphasized. A central organizing theme of the course will focus on the differences within early Christianity (-ies)."

Uniwersum wczesnych chrześcijan (prof. Tomasz Polak, cykl wykładów 2007-2009)#


Teologia i nauki. Pytanie o metodologię i 'wyznaniowość' teologii (prof. T. Polak) - tekst wykładu wygłoszonego w Pracowni Pytań Granicznych w ramach cyklu Religia / nauka - debaty i fronty 24 marca 2010 r.

Bóg i Imperium: Jezus, spirala przemocy i Królestwo Boże ujarzmionych (dr M. Woszczek) - wykład w ramach cyklu "Teologie emancypacyjne", wygłoszony w Pracowni Pytań Granicznych 12 października 2010 r.

Debata o Jezusie w Tygodniku Powszechnym (2008)#

Numer "Open Theology" 5/2008: "Tworzenie modelu teologicznego Mesjasz/Chrystus"#

Nota: W powyższym numerze "Open Theology" opublikowano m.in. artykuł prof. Tomasza Polaka ("Spór o Jezusa. Spór o realność"/"Debate on Jesus – debate on reality"), który najpierw w wersji skróconej zaproponowany został "Tygodnikowi Powszechnemu". Redakcja TP odmówiła publikacji z powodu "wątpliwości czy dobry obyczaj dopuszcza drukowanie u nas artykułu, w którym wprawdzie nie chodzi o polemikę z nim" (t.j. z Papieżem), ale zawierającym bardzo stanowczą krytykę metodologii Benedykta XVI". Ten sam artykuł został następnie zaproponowany "Gazecie Wyborczej" (Arka Noego). Także ta redakcja odmówiła publikacji, ponieważ "jest to tekst ściśle naukowy i miejscem jego publikacji może być tylko periodyk naukowy".
Osąd obu tych uzasadnień pozostawiamy Czytelnikom.

Jezus - przyjaciel grzeszników#

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-3) was last changed on 28-gru-2012 18:20 by Marek Woszczek