Semestr letni 2015/2016
#

Ambiwalencje współczesnego sportu. Ciało w grach o władzę, pieniądze i tożsamość

Interdyscyplinarny cykl wykładowy, zespół wykładowców, projekt i koordynacja: dr Monika Bobako

Semestr letni 2014/2015
#

Medycyna i władza

(Interdyscyplinarny cykl wykładowy, zespół wykładowców, projekt i koordynacja: dr Monika Bobako)

Skalpel i pióro

(Konwersatorium 30h, prowadząca: mgr Marta Senk)


Semestr zimowy 2014/2015
#

Biologia i gender
(Konwersatorium 30h, prowadząca: dr Joanna Bednarek)

Kultury zdrowia i choroby w XVI-XVIIIw
(Konwersatorium 30h, prowadząca: dr Katarzyna Pękacka-Falkowska)


Semestr letni 2013/2014
#

Biologiczne pierwiastki literatury
(Konwersatorium 30h, prowadząca: mgr Marta Senk)

Homeopatia - doktryna kryzysów, laboratorium działania idei nieparadygmatycznej w nauce i źródło pytań granicznych
(Konwersatorium 30h, prowadzący: prof. Jaromir Jeszke)


Semestr letni 2011/2012
#

Konstruowanie zaburzeń psychicznych
(Konwersatorium 30h, prowadząca: dr Joanna Bednarek)


Rok akademicki 2009/2010
#

Nauki społeczne a biologia - spór o naturę ludzką
(Interdyscyplinarny cykl wykładowy 30h, zespół wykładowców, projekt i koordynacja: dr Monika Bobako)

Biopolityka - wprowadzenie systematyczne
(Konwersatorium 30h, prowadząca: mgr Marietta Radomska)

Studencko-doktorancki projekt biopolityczny


Rok akademicki 2008/2009
#

Ciało - wyzwanie dla humanizmu
(Interdyscyplinarny cykl wykładowy 30h, semestr zimowy, zespół wykładowców, projekt i koordynacja: dr Andrzej W. Nowak)

Ciało - reprezentacje
(Interdyscyplinarny cykl wykładowy 30h, letni, zespół wykładowców, projekt i koordynacja: dr Andrzej W. Nowak)

Ciała przedstawiane i przedstawiające - w sztuce i kulturze wizualnej
(Konwersatorium 30h, prowadząca: dr Izabela Kowalczyk)

Polityka jako zarządzanie ciałem
(Konwersatorium 30h, prowadząca: dr Monika Bobako)

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-32) was last changed on 06-wrz-2016 14:54 by Monika Bobako