Rada Pracowni (powołana przez Rektora UAM):

Przedstawiciele Wydziałów UAM:

Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński (Wydział Nauk Społecznych) - Przewodniczący
Prof. dr hab. Zbyszko Melosik (Wydział Studiów Edukacyjnych)
Prof. UAM, dr hab. Marcin Molski (Wydział Chemii)
Prof. dr hab. Roman Murawski (Wydział Matematyki i Informatyki)
Prof. dr hab. Tomasz Polak
Prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski (Wydział Studiów Edukacyjnych)
Prof. dr hab. Antoni Szczuciński (Wydział Nauk Społecznych)
Prof. UAM, dr hab. Arkadiusz Żychliński (Wydział Neofilologii)
Osoby spoza UAM:

Prof. dr hab. Michał Głowiński (Instytut Badań Literackich PAN)
Prof. dr hab. Leszek Koczanowicz (SWPS Wrocław)
Prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński (UMK Toruń)

Z zespołu Pracowni:

Dr Monika Bobako
Dr Rafał Nakonieczny

Zespół Pracowni:

Dr Joanna Bednarek
Dr Monika Bobako
Dr Rafał Ilnicki
Prof. dr hab. Jaromir Jeszke (po. kierownika)
Dr Rafał Nakonieczny
Dr Andrzej W. Nowak
Dr Beata Anna Polak
Prof. Tomasz Polak
Prof. UAM, dr hab. Arkadiusz Żychliński

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-17) was last changed on 19-wrz-2017 07:48 by TomaszP