Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Collegium Maius
Ul. Fredry 10
60-701 Poznań
Tel. (061) 8294504
E-mail: ppguam@amu.edu.pl

(C) Międzywydziałowa "Pracownia Pytań Granicznych" UAM 2008 - dotyczy wszystkich własnych materiałów Pracowni i członków jej zespołu zamieszczonych na stronie.
W sieci

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-2) was last changed on 01-lis-2011 14:24 by Tomasz Polak adm