Moduł dydaktyczny "Cultural Competencies Network" (EUniCult)#

Prezentujemy moduł europejskiego kształcenia w dziedzinie kompetencji kulturowych przygotowany przez sieć uniwersytetów europejskich zorganizowaną przez Fundację Guardiniego z Berlina. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w fazie przygotowania tego modułu był reprezentowany przez Pracownię Pytań Granicznych i zamierza wdrażać ten moduł.

Broszura w formacie pdf#

Link do strony www projektu Sieci EUniCult#

Poniżej udostępniamy anglojęzyczną wersję ramową tego modułu w postaci prezentacji (Microsoft Power Point)

Prezentacja projektu#

Projekt modułu o "informacji" / Teksty / Dokumenty#

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-1) was last changed on 01-lis-2011 14:24 by UnknownAuthor