dr Beata Anna Polak

e-mail: beataannapolak@wp.pl

Pracownia Pytań Granicznych UAM

Motto:

Bajka o książce
Wygrała wszystkie konkursy. Na mądrość świata, piękno ilustracji i ładunek poezji.
A przede wszystkim na przestrzeń dialogu z czytelnikiem.
Miss krytyki i miss publiczności.
Każda jej strona była pusta.

Biografia (najważniejsze elementy)

Publikacje

Projekty badawcze

Materiały dydaktyczne

Informacje o dyżurach

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-11) was last changed on 12-paź-2015 14:59 by Tomasz Polak adm